slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Tepelné elektrárny 100-500 MW (palivo - uhlí, zemní plyn)

  • využití technologie kotlů s práškovým nebo fluidním spalováním a kondenzačních turbin chlazených vodou nebo vzduchem
  • dovybavení technologiemi odsíření pro bloky velkého výkonu, dle kvality uhlí
  • zabezpečení dodávek technologií s nadkritickými parametry
  • know how a zkušenost s výstavbou paroplynových elektráren ( CCPP - Combined Cycle Power Plant),  a to až do celkového výkonu 900 MW
  • využití technologie paroplynových elektráren pro tzv. retrofit (repowering)
  • zejména tam, kde jsou dosud využívány kotle na spalování nafty, mazutu, lehkých topných olejů a zemního plynu
  • dožívající kotle lze nahradit kombinací spalovací turbiny a spalinového kotle (HRSG Heat Recovery Steam Generator), vyrobená pára se použije k pohonu stávajících parních turbin.
  • nárůst generovaného výkonu v konkrétní lokalitě až o 60 %