slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

ČKD PRAHA DIZ

dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie.

Spalovny komunálního, průmyslového, nemocničního a speciálního odpadu

Spalovny komunálního odpadu

 • alternativní způsob výroby tepelné a elektrické energie
 • teplo vzniklé spalováním odpadu je transformováno:
 • na páru
 • k pohánění konvenčních parních turbin (elektrickou energií kladně přispívají k energetické bilanci měst)
 • dochází k 90% redukci objemu odpadů a jejich přeměně v suroviny pro další recyklaci

Referenční zákazníci:  

 • Spalovna komunálního odpadu Malešice, Praha, ČR
 • Spalovna komunálního odpadu Liberec, ČR

Spalovny průmyslového, nemocničního a speciálního odpadu

 • pyrolýzní pece s kontinuálním odpopelňováním
 • rotační pece k zneškodňování průmyslových a speciálních tuhých, pastovitých a kapalných odpadů
 • rozmezí výkonů: 30–1.000 kg odpadu á hod. (dle typu zařízení)
 • (odpovídá ročnímu výkonu cca 7.500 tun odpadu při jeho průměrné výhřevnosti 9 MJ/kg)
 • tepelná energie (vzniklá při zneškodňování odpadů) je přeměňována ve výměnících tepla a využita pro výrobu horké vody, syté nebo přehřáté páry
 • součástí dodávky může být parní turbína s generátorem na výrobu elektrické energie (výrazně snižuje provozní náklady zařízení na likvidaci odpadů)
 • mokré čištění spalin lze doplnit technologií, při které se neprodukuje žádná odpadní voda,  výrazně se sníží spotřeba čerstvé vody při provozu
 • technologie několikastupňového mokrého, polosuchého či suchého čištění spalin zabezpečuje s velkou rezervou dodržování emisních limitů stanovených Evropskou komisí
 • dodávaná zařízení jsou v souladu s evropskou legislativou vybavena kontinuálním měřením množství znečišťujících látek ve spalinách

Příklady referenčních projektů:

 • Fakultní nemocnice Motol, Praha, ČR
 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov, ČR