slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6

Investiční celky

Závody na přepracování a úpravu plynu

 • technologie upravující vlastnosti plynu pro:
  • zemní plyn
  • doprovodný naftový plyn
  • plyn vystupující z podzemního zásobníku plynu
  • úprava plynu pro zkapalňovače (LNG)

Obor dodávek

 • kompletní kompresorové stanice (včetně mezistupňového chlazení, separace kapalné fáze a pomocného příslušenství) pro stlačování naftového plynu před jeho čištěním
 • chladicí zařízení pro ochlazení plynu v jednotce nízkoteplotní kondenzace těžkých uhlovodíků
 • kompletní dotlačovací kompresorové stanice pro zvýšení tlaku vyčištěného naftového plynu na tlak v magistrálních plynovodech
 • jednotky na sušení plynu

Technické řešení zařízení na úpravu plynu:

 • úpravny se zřizují co nejblíže ke zdrojům plynu
 • vlastnosti vytěženého zemního plynu jsou upraveny a zlepšeny

Hlavní fáze a procesy úpravy plynu:

 • filtrace vstupního plynu (1.fáze určena k odstranění pevných a kapalných nečistot)
 • odstraňování kyselých složek (které vytvářejí korozivní látky)
 • vysoušení plynu (odstranění veškeré vlhkosti)
 • separace vyšších uhlovodíků (zvýšení čistoty a výhřevnosti plynu )

Hlavní technologická zařízení úpraven plynu:

 • vysokotlaké odstředivé kompresory, stlačující surové plyny na optimální provozní tlak
 • pohony kompresorů – nejčastěji plynové turbiny, pracující na vyčištěný plyn
 • dokonalé vstupní filtry, odlučovače, expandéry, absorpční kolony a technologické vybavení chemické části úpravny
 • plně automatizovaný řídicí systém
 • energetické hospodářství se spolehlivým náhradním zdrojem energie
 • požárně-bezpečnostní instalace