slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


                            

Rekonstrukce měnírny MR 3 Pražská, Teplice – Prosetice, ČR

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. člen skupiny ČKD GROUP dodal novou měnírenskou technologii, která nahrazuje 25 let zastaralé tyristorové zařízení z produkce ČKD.

Zákazník:

Veolia Transport Teplice s.r.o  / ČR

Projekt.byl realizován přes objednavatele  - společnost S.G. CZ, spol. s r.o.  jako součást vyšší dodávky měnírny pro napájení trolejbusového vedení trolejové trakce Teplice – Prosetice.

Díky celé sofistikované koncepci byly realizátoři schopni zmiňovanou technologii  dodat, instalovat a uvést do provozu v rekordním čase do 1 měsíce a za plné spokojenosti zákazníka.

Předmět dodávky nové technologie:

  • Sestava DC rozvaděče  RU660 s diodovým výsuvným trakčním 6p.usměrňovačem
  • Sestava rozvaděče vlastní spotřeby
  • Systém dálkového ovládání s řídicím systémem
  • Software a vizualizace
  • Projekční dokumentace
  • Uvedení do provozu r. 2012
  • Proškolení obsluhy