slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


        

Podzemní zásobník plynu Třanovice

 

Rozsah dodávky:
Kompletace technologické části kompresorové stanice na zvyšování tlaku zemního plynu pomocí 4  soustrojí TAURUS 60- 2 x  5,3  MW a tarus70- 2 x 6,4 MW

Technické parametry:

  • Soustrojí obsahující plynové turbíny a barelové kompresory
  • Provoz kompresorů je ve dvou stupních s možností paralelního chodu dvou soustrojí. Jednotlivé stupně pracují s parametry tlaku sání od 0,9 do 3,5 MPa a výtlakem od 2,5 do 6,3 MPa, v závislosti na režimu chodu - tzv. vtláčení nebo tzv. těžbě plynu ze zásobníku

Součást dodávky:
• Kompletace soustrojí obsahovala saní spalovacího a větracího vzduchu a výfuky spalovacího vč. tlumičů hluku a hasicího okruhu CO2
• Potrubní nerezové rozvody ve strojovně pro chlazení oleje vč. vzduchových chladičů
• Plynové nerezové potrubní rozvody pro spalovací plyn k turbínám a ucpávkový pro kompresory
• Nerezové rozvody přístrojového stlačeného vzduchu
• Zásobní nádrže a rozvody na znehodnocený olej a kondenzáty ze soustrojí
• Sprinklerový hasicí systém ver strojovně vč. výrobníků pěny
• Větrací systém strojovny do prostředí Ex vč. tlumičů hluku
• Hlavní napájecí rozvodnu 0,4kV  s přenosem cca 1600 kW vč. záskoků mezi zdroji napájení
• Rozvaděče zajištěného napětí vč. bateriových zdrojů 
• Vnější podzemní napájecí kabelové rozvody s použitím jednožilových kabelů Al 800 mm2
• Elektrické rozvody v provedení do Ex pro napojení jednotlivých soustrojí, chladičů plynu a chladičů oleje
• Rozvody v provedení do Ex k napájení ventilů a aparátů ve venkovním potrubním dvoře Zapojení nového náhradního zdroje 850KWe do nového napájecího bodu
• Částečná rekonstrukce stávajícího hlavního rozvaděče zásobníku a jeho přepojení na novou rozvodnu
• Rozvody a čidla vč. zapojení do stávajících ústředen pro bezpečnostní systémy EPS, EZS a kamerový systém

Termín realizace:  07/2010 - 01/2012
Uvedení do provozu:  01/2012