slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


     

Dodávka zkušebního turbodmychadla s el. pohonem s výkonem 1200 kWe. Turbodmychadlo slouží pro ověřování matematických modelů průtokových parametrů radiálních stupňů odstředivých kompresorů pomocí stlačování atmosférického vzduchu pro Nové technologické centrum II. Plzeň- Bory

Rozsah dodávky: 

 • EPC projekt
 • Aplikační SW
 • Dodávky, montáž a uvedení do provozu vč. nutných dílčích úprav

Technické parametry:

 • Instalace výzkumného jednokolového kompresoru s proměnlivým průtokem v rozmezí 4 450 – 16 500 1/min
 • Kompresor je poháněn el. motorem 1 600 kVA  na napětí 0,4 kV 
 • Otáčky jsou plynule regulovatelné pomocí frekvenčního měniče od 10% až na 110 %
 • Průtok je měřen v měřicích tratích na sání i výtlaku s regulací škrcením klapkou
 • Vzhledem k okolní zástavbě jsou použity tlumiče hluku
   
 • Usazení jednotlivých frém a následně kompresoru i el. motoru na základ
 • Sestavení kompresorového tělesa
 • Osazení tlumičů hluku a vzduchového chladiče na střeše objektu a olejového bloku ve strojovně
 • Osazení antivibračních prvků pro potrubní rozvody
 • Potrubní rozvody DN 600 a DN 400 procesního vzduchu vč. dilatačních tlumičů a napojením na tlumiče a kompresor
 • Potrubní rozvody oleje vč. speciálních proplachů před oživením
 • Potrubní rozvody chladicí vody pro elektromotor a olejový blok
 • Osazení a zapojení frekvenčního měniče 2 200 kVA, rozvaděčů silnoproudu, řídicího systému
 • Pokládka stíněných napájecích kabelů o průřezu 6 x Cu 240 mm2
 • Kabelové rozvody silnoproudu a M+R
 • Osazení zkušebního prostoru protihlukovým krytem k dodržení hygienických limitů
 • Úprava na stávajících rozvodech bezpečnostních  čidel EPS a koncentrace olejových par

 

Termín realizace: 10/2012 – 03/2013
Uvedení do provozu: 04/2013