slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


         

Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny AMEO za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

Realizace úprav kotlů K8, K9 a K10 za účelem snížení emisí NOx. Jedná se o primární opatření (instalace nových nízkoemisních hořáků), sekundární opatření (systém pro vstřikování čpavkové vody).

Parametry jednotlivých kotlů:

K8 – 100 t/h 425°C, 9,6MPa

K9 – 200 t/h 425°C, 9,6MPa

K10 – 200 t/h 425°C, 9,6MPa

Součásti projektu je projektování, dodávka, montáž a uvedení do provozu:

 • Primární opatření
  • Instalace nových nízkoemisních práškových hořáků
  • Instalace nových nízkoemisních COG/BFG hořáků
  • Instalace nových brýdových hořáků
  • Instalace trysek dohořívacího vzduchu
  • Instalace nových vzduchových a plynových potrubí
  • Sekundární opatření
   • Systém pro stáčení a skladování reagentu včetně stavebních objektů
   • Nová kompresorová stanice
   • Systém pro vstřikování reagentu do jednotlivých kotlů
   • Opravárenská část
    • Úpravy mlýnského okruhu
    • Dodávka a instalace nového systému řízení kotlů
    • Rekonstrukce tlakového systému kotlů včetně armatur
    • Rekonstrukce systému odvodu popílku
    • Rekonstrukce VN a NN elektro části
    • Uvedení do provozu a prokázání garantovaných parametrů zařízení

Smluvní termínový průběh realizace:

 • Podpis Smlouvy o Dílo:                     30.05.2013
 • Účinnost smlouvy:                              27.08.2013
 • Předběžné odevzdání (PAC) K8:      27.03.2015
 • Předběžné odevzdání (PAC) K9:      27.12.2014
 • Předběžné odevzdání (PAC) K10:    27.05.2015