slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


  


Zvýšení stupně automatizace haly E, kompresorové stanice – Veľké Kapušany
Rekonstrukce řídicího systému haly E


Parametry projektu a rozsah dodávky:

• upgrade řídicího systému haly E ze systému PAC na nový řídicí systém, a to u všech tří stávajících elektrosoustrojí ES1 – ES3
(3 ks soustrojí s parametry: kompresor, vyroben v ČKD KOMPRESORY a elektromotor, vyroben v ČKD ELEKTROTECHNIKA, o jmenovitém výkonu 25 MW dodané ČKD PRAHA DIZ)
• úprava stávající vzduchotechniky
• bezpečnostní systémy (plynový detekční systém a elektrická požární signalizace)
• modernizace stabilního hasicího zařízení
• stavební úpravy

Termín realizace:  12/2011 – 11/2012
Uvedení do provozu:  11/2012