slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


Uhelná elektrárna 3x133,3 MW Cankiri Orta - Turecko (YOTES projekt)

Parametry projektu:

  • zpracování a dodávku inženýringu pro uhelnou elektrárnu 3x133,3 MW

Řízení projektu:

  • Řízení projektu na bázi EPC-M
  • zajištění položek BOP elektrárny
  • dodávky I&C
  • subkontrakty od dalších výrobců z ČR a ze zemí EU

Místo dodání: lokalita Cankiri Orta, Turecko
Uvedení do provozu: zprovoznění prvního z bloků elektrárny v roce 2014