slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide_8 slide_9 slide_10 slide_11 slide_12 slide_13 slide_14 slide_15 slide_16 slide_17 slide_18 slide_19 slide_20

Příklady projektů realizovaných do současné doby


             


Energetický blok pro spalování biomasy,  Plzeňská teplárenská, a.s. 

V letech 2008-10 jsme jako generální dodavatel vystavěli unikátní zařízení na spalování biomasy pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. 
Všechny garantované parametry zařízení včetně smluvních hodnot spolehlivosti celého zařízení byly splněny.

Rozsah činnosti:

 • vyprojektování
 • dodávka zařízení
 • montáž
 • zprovoznění parního kotle na spalování biomasy o výkonu 45 t/hod.
 • parní turbína o elektrickém výkonu 13,5 MWe

Dodávka souvisejících zařízení:

 • zásobník paliva
 • elektrofiltr
 • spalinovody
 • kouřový ventilátor
 • pneudoprava popílku
 • doprava ložového popela
 • vnitřní spojovací potrubí ve strojovně a kotelně
 • napájecí stanice kotle včetně napájecí nádrže
 • vnitřní a vnější chladící okruh
 • elektrozařízení a řídicí systém
 • provedení souvisejících demoličních a stavebních prací

Termín realizace: 2008 – 2010
Uvedení do provozu: květen 2010